Het Raoul Maria de Puydtfonds werd opgericht te Brussel op 31 december 1983 (B.S. 14 februari 1985) en heeft haar zetel te B-1700 Dilbeek, H. Moeremanslaan, 2.

De v.z.w. heeft tot doel het bevorderen en verspreiden van het geestelijk erfgoed van Raoul Maria de Puydt en ondersteunt culturele initiatieven.

Ondernemingsnummer: 428.756.925